יום כיפור

Tuesday (Sep 18)

Erev Yom Kippur

Shacharis   8:00
Mincha 3:00
Candles 6:37
Kol Nidre 6:37
Shkiah 7:05
Tzeit 7:32
Maariv 7:32
Wednesday (Sep 19)
Shacharis   8:00
Yizkor   10:45 (approximately)
Mincha   5:15
Shkiah 6:55
Neilah 6:15
Yom Tov Ends   7:32 (8:07 – ר''ת)